• Astrid Tonette Sinnes
  Tommy Normann
  Astrid Tonette Sinnes
  ansatte
  VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT
  Astrid Tonette Sinnes VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT Professor in science education at NMBU
 • Astrid Tonette Sinnes
  Tommy Normann
  Astrid Tonette Sinnes
  ansatte
  VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT
  Astrid Tonette Sinnes VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT Professor in science education at NMBU
 • Astrid Tonette Sinnes
  Tommy Normann
  Astrid Tonette Sinnes
  ansatte
  VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT
  Astrid Tonette Sinnes VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT Professor in science education at NMBU
 • Astrid Tonette Sinnes
  Tommy Normann
  Astrid Tonette Sinnes
  ansatte
  VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT
  Astrid Tonette Sinnes VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT Professor in science education at NMBU
 • Astrid Tonette Sinnes
  Tommy Normann
  Astrid Tonette Sinnes
  ansatte
  VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT
  Astrid Tonette Sinnes VISEREKTOR FOR BÆREKRAFT Professor in science education at NMBU
 • Hanne Refsholt
  Tommy Normann
  Hanne Refsholt
  universitetsstyret
  styreleder
  Hanne Refsholt styreleder universitetsstyret ved NMBU.
 • Hanne Refsholt
  Tommy Normann
  Hanne Refsholt
  universitetsstyret
  styreleder
  Hanne Refsholt styreleder universitetsstyret ved NMBU.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Avbildet på scenen, Elise Norberg prorektor for utdanning.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • NMBU-Immatrikulering 2023
  Tommy Normann
  Immatrikulering
  2023
  studenter
  Storplenen
  campus
  Åsbæst'n
  Rosesermoni
  Pikekoret Ivar
  Immatrikulering ved NMBU er en tradisjonsrik begivenhet. Mottakelsen av våre nye studenter på Storeplenen foran Urbygningen på campus. Åsblæst’n spiller, Taler og hilsener til studentene, Roseseremoni og pilekoret Ivar.
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen
 • Lars Atle HOLM
  Tommy Normann
  ansatte
  ledelse
  nmbu
  portretter
  Lars Atle Holm Direktør Universitetsledelsen