• Food & society_Wenche Westberg
  Tommy Normann
  Wenche Westberg
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Aron Halfen
  Tommy Normann
  Aron Halfen
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Terje Sletnes
  Tommy Normann
  Terje Sletnes
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Annicke Brandt Kjeldsen
  Tommy Normann
  Food & society
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Ingrid Kleiva Møller
  Tommy Normann
  Ingrid Kleiva Møller
  konferanse
  Food & society
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Sigrid Hjørnegård
  Tommy Normann
  Sigrid Hjørnegård
  Food & society
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_ Moderator: Andrew Kroglund
  Tommy Normann
  Food & society
  Andrew Kroglund
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society
  Tommy Normann
  Food & society
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer. Veien til bærekraftige matsystemer i Norge og internasjonalt. Hva skal til for å få til en kunnskapsbasert omlegging av matsystemene? En samtale mellom politiske myndigheter, sivilsamfunn, nærings- og forskningsaktører. Paneldeltakere: Wenche Westberg, Statssekretær Landbruks- og Matdepartementet Ingrid Kleiva Møller, Fagansvarlig for bærekraftig mat, Framtiden i Våre Hender Aron Halfen, Leder i politikk fra Forum For Utvikling og Miljø Annicke Brandt Kjeldsen, Dekan for Fakultetet for Biovitenskap NMBU Terje Sletnes, Direktør for analyse og politikk NHO Mat og Drikke Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag Moderator: Andrew Kroglund
 • Food & society_Dr. Kate Schneider
  Tommy Normann
  Food & society
  konferanse
  Dr. Kate Schneider
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Ruth Haug
  Tommy Normann
  Food & society
  Ruth Haug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Ruth Haug
  Tommy Normann
  Food & society
  Ruth Haug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Ruth Haug
  Tommy Normann
  Food & society
  Ruth Haug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Christian Anton Smedshaug
  Tommy Normann
  Food & society
  Christian Anton Smedshaug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Christian Anton Smedshaug
  Tommy Normann
  Food & society
  Christian Anton Smedshaug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Christian Anton Smedshaug
  Tommy Normann
  Food & society
  Christian Anton Smedshaug
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Marina Aspholm
  Tommy Normann
  Food & society
  Marina Aspholm
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.
 • Food & society_Marina Aspholm
  Tommy Normann
  Food & society
  Marina Aspholm
  konferanse
  Food & society Path to sustainable food systems Litteraturhuset Oslo 30th of april Denne dagen møttes forskere og eksperter fra NMBU. Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins University Washington DC. Hun presenterer ny forskning om tilstanden til verdens matsystemer.